Ομάδες - Groups

Περιβάλλον - Environment
Ύδατα - Water
Χωροταξία - Land use
Δάση - Forests
Μετεωρολογία - Meteorology
Φυσικοί πόροι - Natural Resources
Πρινοδάσος Ρούβα - Quercus coccifera Forest of Rouvas
Φοινικόδασος Πρέβελης - Palm Forest of Preveli
Έργο / Project Crinno-Emeric
Story Maps

CoM GIS Page OpenData